Ondernemen is keuzes maken

Een ondernemer moet elke dag opnieuw keuzes maken. Enerzijds is het de kern van ondernemen: de vrijheid om uw ideeën te realiseren op de manier die u wenst. Anderzijds wordt u ook geconfronteerd met keuzes en beslissingen die bepalend zijn voor de toekomst van uw bedrijf.

Veel ondernemers geven aan dat het vaak moeilijk en eenzaam is bij het maken van die fundamentele keuzes. Zelfs de meest succesvolle ondernemers hebben momenten van twijfel. En zelfs nadat u de beslissing hebt genomen komt er een moment waarop u denkt: was dit niet te snel, of misschien net te laat?

Sherpad wil dan ook uw klankbord zijn bij het maken en evalueren van die keuzes.

Dit kan als specialist bij een specifieke situatie of in een meer permanente context als adviesraad, als bestuurder of als management consultant.

Sherpad als klankbord van de ondernemer

Een ondernemer moet elke dag wel een keuze maken. In veel gevallen gaat dit over de dagdagelijkse issues om de business te realiseren: prijszetting, marketing, personeel, etc… Naarmate uw bedrijf groeit zal u een aantal van die taken kunnen delegeren. Maar de fundamentele keuzes die bepalend zijn voor de toekomst van uw bedrijf komen steeds opnieuw bij u terecht. … Alleen bij u!

Uit ervaring weten we dat veel ondernemers die verantwoordelijkheid heel graag dragen, maar tegelijkertijd ook een klankbord missen. Iemand die u uit de comfortzone haalt en de ‘vervelende vragen’ durft te stellen. “Bent u er zeker van?” “Waaraan twijfelt u?”, “Waarom zou u het niet doen?”, “Waarom doet u het niet anders?”, …

De mensen van Sherpad hebben een zeer brede ervaring in diverse bedrijven (van groot tot klein) en in diverse situaties (zowel succesvol als in crisis). Het is die gecombineerde ervaring die voor u het ideale klankbord is bij het leiden van uw bedrijf.

Sherpad kan u hier op een permanente basis ondersteunen

  • Als lid van uw (officiële) adviesraad.
  • Als management consultant op basis van een vaste kalender.
    Eenmaal per maand tot twee dagen per week of meer
  • Als lid van de raad van bestuur.

Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek als u interesse hebt in de mogelijkheid voor deze permanente ondersteuning.

Sherpad als gespecialiseerd adviseur in de cruciale fases van een onderneming

Ik wilt starten

Ik wil starten!

Starten ‘from scratch’

Alhoewel dit de meest evidente start lijkt is het tegelijk een van de moeilijkste! De cijfers van kredietverzekeraars tonen aan dat veel bedrijven failliet gaan tussen de 3 en 5 jaar na startdatum. Het is ook heel moeilijk om uw businessplan te onderbouwen wegens een gebrek aan historiek. Opnieuw duiden we op het belang om u voor de start te laten adviseren door een ervaren accountant of Sherpad specialist.

Overnemen

Het grote voordeel van deze startersvorm is de historiek. Het bedrijf bestaat reeds in al zijn facetten en met al zijn lasten en zijn baten. Uw businessplan kan verder bouwen op de bestaande situatie. U kan uw eigen ideeën stapsgewijs invoeren en de impact op de bestaande business bijna exact berekenen…

Sherpad kan u zeker ook helpen met een ‘nul’ start maar heeft anderzijds ook een zeer ruime ervaring met het begeleiden van jonge ondernemers die starten door overname.

Niet alleen hebt u de historiek als basis maar in veel gevallen zal ook de overlater nog een tijd als ‘coach’ functioneren.

Wie wil starten door overname kan onmiddellijk doorklikken naar onze registratiepagina “ik zoek een bedrijf”. Vertel ons daar zo veel mogelijk over u zelf, zodat we de perfecte match kunnen vinden. De meeste bedrijven die Sherpad begeleidt in een overname worden slechts aan een handvol zorgvuldig geselecteerde kandidaten aangeboden.

Hiermee garanderen we één van onze belangrijkste principes: discretie..

Hoe discreter dit overnameproces plaats heeft, hoe groter de kans op continuïteit, zeker in een KMO-sfeer waarin de bedrijfsleider vaak de spil is van de gehele onderneming. Dit is vooral in het belang van de koper wiens financieel plan zal gebouwd worden op die continuïteit.

Ik wil groeien!

U hebt een onderneming en wil groeien. Dit kan vanzelfsprekend ‘organisch’ door gerichte investeringen (publiciteit, mensen, locatie, …) en/of een goed aanbod.
Maar in een aantal gevallen gaat dit niet snel genoeg of dwingen de marktomstandigheden u sneller tot schaalvergroting of integratie.

HHet kan uiteraard ook gewoon zo zijn dat uw huidige activiteit veel overschotten in bedrijfskapitaal genereert waardoor u ‘dringend’ nieuwe opportuniteiten zoekt.
In de laatste twee scenario’s is een goede overname een belangrijke optie!

Sherpad kan u helpen bij het bepalen van uw ideale groeistrategie. Onze jarenlange ervaring met en in meerdere bedrijven en op het vlak van verschillende groeiscenario’s zal u helpen om ook hierin de juiste keuzes te maken.

Wie wil groeien bij middel van een overname meld zich best aan op onze registratiepagina “ik zoek een bedrijf”. Sherpad wordt regelmatig gevraagd door ondernemingen die vragen hebben bij hun toekomst als zelfstandig en/of kleinschaliger bedrijf. In dergelijke situaties gaan wij vaak op zoek naar een onderneming die wil uitbreiden en kunnen zo een ideale mix realiseren.

Ook hier vragen wij om uw profiel zo gedetailleerd mogelijk op te geven. Om maximale discretie te garanderen worden de meeste dossiers slechts aangeboden aan een beperkte selectie kandidaat-kopers

Concullega’s zijn vanzelfsprekend zeer ernstige kandidaat-overnemers!

Crisis

Het gaat even moeilijk …
Hoe kan ik verder?

Keuzes maken: ook voor de ondernemer als mens…
We hebben het al een paar keer aangehaald: als ondernemer moet u elke dag opnieuw beslissingen nemen, dikwijls belangrijke keuzes die bepalend zijn voor de toekomst van het bedrijf. Als die keuzes goed uitdraaien dan geeft het u energie en een boost, maar als ze minder goed geweest blijken dan is het ook vaak hard werken om de gevolgen ervan recht te zetten.

Ook hier kan Sherpad uw gids zijn.

Een financiële en commerciële scan door Sherpad zal u helpen om de oorzaak van uw problemen te identificeren. Eenmaal we hebben kunnen vaststellen wat de problemen veroorzaakt, vergroot of in stand houdt, kunnen we onze ruime ervaring en kennis aanwenden, om samen naar oplossingen te zoeken.

De experts van Sherpad hebben door hun creativiteit en hun netwerk reeds meerdere bedrijven een doorstart gegeven.

Mijn onderneming is vandaag veel waard maar blijft dit zo?

Veel succesvolle ondernemers stellen op een bepaald moment vast dat hun vermogen volledig verbonden is met hun onderneming.

Elke vermogensbeheerder weet dat op een bepaald moment (een deel van) uw meerwaarde moet worden vastgeklikt of verzilverd. Maar hoe doe je dit als ondernemer? Dat is geenszins eenvoudig en de praktijk wil nu eenmaal dat de waarde van uw onderneming net het grootst is als alles goed gaat en de toekomst alleen maar roze kleurt.

Dat moment is echter meer dan ooit het juiste moment om uw bedrijf te laten doorlichten en een introspectie te doen naar uw eigen intenties op middellange en lange termijn (hoe lang wil ik doorgaan, op welke wijze wil ik doorgaan,…)

Sherpad maakt voor u een marktconforme waardebepaling en analyseert de mogelijkheden om (een deel van) uw geïnvesteerd vermogen veilig te stellen. Dit kan enerzijds door een financiële herstructurering van de onderneming maar misschien bestaan er ook mogelijkheden waar u vandaag nog niet aan dacht: management buy-out/in, financiële investeerders, etc…

Sherpad zoekt samen met u naar de ideale oplossing op maat van uw bedrijf en op maat van uw behoeften.

Bedrijf verkopen

Einde-loopbaan of tijdskrediet voor ondernemers of …

Een nieuwe sociale maatregel van de overheid? Helaas niet. Voor werknemers bestaan er allerlei systemen van tijdskrediet en einde-loopbaantrajecten. Systemen die belangrijk zijn om iedereen aan het werk te houden en burn-outs te vermijden. Toch zijn er ook voor ondernemers voldoende mogelijkheden om de balans werk-privé te hertekenen.

Sherpad zal samen met de ondernemer een plan uittekenen dat ervoor zorgt dat u niet meer alleen staat.

Een plan op maat van uw bedrijf en de mogelijkheden die het heeft.

Vaak liggen oplossingen voor de hand: een ambitieuze werknemer, een leverancier of klant, … Mensen die maar al te graag betrokken willen worden in uw bedrijf.

Daarnaast heeft Sherpad ook een groot bestand van jonge ondernemers die willen instappen in een bestaand bedrijf. Dergelijke trajecten geven de ondernemer de kans om zachtjes af te bouwen. Bezig te blijven, maar niet meer onmisbaar te zijn.

Omdat deze potentiele partners vaak heel dichtbij de ondernemer staan, is het zeer belangrijk om deze gesprekken professioneel te laten begeleiden.

Vanuit een gedegen financiële voorbereiding en jarenlange ervaring kan Sherpad de onderhandelingen op een objectieve manier leiden en sturen. De technische termen voor dergelijke instap of overnametrajecten zijn management buy-out en management buy-in.

Het is tijd om over te laten …

Enerzijds stellen we vast dat er zich nog elke dag nieuwe kandidaten aanmelden om een onderneming over te nemen. Anderzijds moet we rekening houden met de huidige economische context en de moeilijke kredietverlening door de banken.

Dit onderstreept wat Sherpad reeds lang aan haar klanten adviseert. U kan nooit vroeg genoeg starten met het voorbereiden van uw exit of overdracht.

Het eigenlijke verkooptraject duurt gemiddeld 9 maand, maar de waarde van die overdracht wordt wel bepaald door wat er in de voorgaande jaren gebeurd en voorbereid is.

Een belangrijke optie waar veel ondernemers te laat aan denken is de management buy out/in. Dit betekent dat u de overnemer reeds lang voor de definitieve overname ‘in huis’ neemt. Het spreekt voor zich dat dit tijd vraagt: de selectie (al dan niet bestaande werknemer), de aanpassing van uw organisatie, … Deze trajecten kunnen tot 10 jaar duren maar leveren wel zeer goede resultaten: zowel in continuïteit als in financiële termen.

We kunnen hier geen ideale leeftijd op kleven, vermits de omstandigheden voor iedereen verschillend kunnen zijn. Maar een gesprek met Sherpad is vrijblijvend en kan u alvast eens helpen nadenken over waar u als mens achter de ondernemer naar toe wilt met uw leven, of dit nu op korte termijn of op lange termijn is.

Neem vandaag nog contact voor een vrijblijvend gesprek met Sherpad. We maken graag tijd om te luisteren naar uw specifieke situatie.