Tax Shelter voor films bereikt recordhoogte (bron : De Tijd, 2/8/2014)

De ‘tax shelter’, het belastingvoordeel voor film- en tv-producties, kost de schatkist al dubbel zoveel, vernam De Tijd. Het laatste aanslagjaar ging het om 38,78 miljoen euro, een record.

Het is tien jaar geleden dat toenmalig minister van Financiën Didier Reynders (MR) de ‘tax shelter’ lanceerde. Het belastingvoordeel voor al wie investeert in films, tv-reeksen, documentaires en animatie moest de sector uit het slop halen. En dat doel is bereikt. Het aantal producties is verdrievoudigd en investeerders krijgen mooie rendementen bovenop een grote belastingaftrek (150% van het bedrag dat ze investeerden).

De tax shelter (belastingvoordeel) voor film- en tv-producties kost de schakist al dubbel zoveel (aanslagjaar 2012 tegenover 2011). Toch goede maatregel?

Maar de kostprijs voor de Belgische schatkist schiet door het dak. Het laatste aanslagjaar (2012) is de impact op de begroting zelfs bijna verdubbeld tot 38,789 miljoen euro, tegenover 20,389 miljoen euro het jaar voordien. En dat bedrag kan nog verder stijgen omdat de aanslagtermijn voor 2012 pas volgend jaar verstrijkt. Dat bevestigt Monique Peeters, woordvoerster van de federale overheidsdienst Financiën.

In het aanslagjaar 2012 hadden bedrijven al voor 114 miljoen euro aan vrijgestelde reserves dankzij de tax shelter. Dat was het jaar voordien nog 59,9 miljoen euro.

In totaal heeft de tax shelter de Belgische schatkist, sinds het aanslagjaar 2004, al meer dan 187 miljoen euro gekost. ‘Dat blijft toch peanuts in vergelijking met andere sectoren? En tegenover dat bedrag staan ook allerlei opbrengsten voor de staat’, benadrukt Peter Bouckaert, voorzitter van de Vlaamse filmproducentenbond en zelf producer bij Eyeworks (onder andere bekend van de film 'Marina' en de tv-serie 'De Ridder'). ‘Want de tax shelter zorgt ervoor dat de laatste 25 procent van een productiebudget dichtgereden raakt. Zonder de tax shelter zouden de meeste Belgische producties dus nooit gefinancierd raken. Zo schep je banen, met lonen die natuurlijk ook belast zijn. En ook de betrokken dienstverlenende bedrijven betalen belastingen op hun winst, enzovoort. Als de fondsen echt gebruikt worden voor de productiekosten kan de staat voor elke euro tax sheltergeld 1,2 euro terugverdienen.’

Maar in december vorig jaar onthulde De Tijd hoe het tax sheltergeld, in comibinatie met het belastingvoordeel, misbruikt wordt om investeerders rendementen te geven van 16 procent of meer. ‘Er zijn ontsporingen. Er verdampen budgetten en dan valt het terugverdieneffect voor de staat inderdaad weg. Maar de wet is begin dit jaar gewijzigd. Het nieuwe systeem is veel transparanter - er verdampt geen geld meer - en de investeerders zullen hogere rendementen mogen verwachten: van 4 naar 7,5 of zelfs 10 procent.’

Maar de nieuwe regels liggen nog ter goedkeuring bij de Europese Commissie.