Tax Shelter : Fiscaal geïnspireerde korte termijn belegging : "Trippel Trappel"

Tax Shelters worden meestal aangeboden door gespecialiseerde fondsen of banken.  Heel uitzonderlijk kan Sherpad, in samenwerking met haar klant Creative Conspiracy, een evenwaardig maar kleinschaliger project aanbieden met bovendien een veel lager risicoprofiel dan de meeste beschikbare alternatieven.  

Creative Conspiracy, beter bekend als CC, is een audiovisueel dienstenbedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in 3D en cartooneske animatiefilm.  Hun klanten zijn zeer divers : TV spots, langspeelfilms, bedrijfspresentaties, videoclips etc…  Hun website staat vol met prachtige animaties die je zeker al ergens gezien hebt.  O.a. de mannetjes van Ethias, Meneer Konijn van Q-music en de koekjes van Lotus zal u herkennen.

Creative Conspiracy is ook bedenker en co-producent van nieuwe TV series en films. Het is in die hoedanigheid dat zij ook beroep doen op het systeem van de Tax Shelter.  Hiervoor werken zij nauw samen met het productiehuis Vivifilm met meer dan 20 jaar ervaring.

Het investeren in animatiefilms heeft enkele belangrijke voordelen voor wat betreft het gebruik van Tax Shelter. 

  • Timings kunnen bijzonder precies worden vastgesteld zodat je het rendement ook correct kan bepalen.  CC heeft trouwens nog nooit een deadline gemist.
  • Geen operationele risico’s : acteurs worden nooit ziek of haken niet af; het blijft altijd droog op de set (tenzij het anders moet), … 
  • Nauwkeurige inschatting van het (Vlaamse) productiebudget.

De ervaring van CC in het commerciële werk is hiervoor de beste referentie.  Commercials worden steevast opgeleverd binnen een vast budget en met een uiterst strakke timing.

Vivifilm en CC hebben meerdere projecten in pipeline maar vanuit financieel oogpunt is het vandaag zeer interessant om te investeren in het project “Trippel Trappel”  Een sinterklaasfilm die reeds op 23 oktober 2014 in de bioscoop komt.  Hierdoor kan de investering en het rendement reeds worden terugbetaald in februari 2014!

Andere boeiende projecten zijn “Three Little Ninja’s” en “oTTo’s tell tales” die eveneens op korte termijn (voorjaar 2014) worden afgewerkt.  Beide projecten zijn uitzonderlijk goed onthaald in binnen- en buitenland en hebben veel potentieel.  Het maximaal investeringsbedrag ligt hier iets lager : 140.000€ en 160.000€. 

Kleinere tranches zijn vanzelfsprekend bespreekbaar voor alle projecten.

Vivifilm en CC garanderen de terugbetaling van de lening, de put-optie en wettelijk maximum rendement met een bankgarantie waardoor uw klant defacto over een kapitaalsgarantie beschikt. 

Contacteer Sherpad of je accountant als je hier meer wil over weten.